26 Nisan 2017 Çarşamba

BİLSEM (1.SINIF,2.SINIF VE 3.SINIF) GRUP TARAMA UYGULAMASI SONUÇLARI

NÖBET TUTAN ÖĞRETMENE 4 SAAT EK DERS

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) Toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik başkanlığında yapıldı. Toplantıda Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen’e bağlı yetkili sendikaların genel başkanları ile diğer konfederasyonların temsilcileri hazır bulundu

30 Kasım 2013 Cumartesi 20:48
NÖBET TUTAN ÖĞRETMENE 4 SAAT EK DERS
  Sadece   Toplu   Sözleşme  Masasında Değil, 365  Gün   Sorunları  Çözmek İçin  Çalışıyoruz
Toplantının   açılışında  konuşan  Genel Başkan Ahmet  Gündoğdu   yılın  365 gününde  kamu çalışanlarının haklarını savunmak ve  yeni   kazanımlar   elde etmek  için  çalıştıklarını ifade ederek, “Biz  toplu   sözleşme  sürecini bir  ayla sınırlı olarak görmüyoruz. Gerek Kamu Personeli  Danışma Kurulu’nda gerekse diğer görüşmelerimizde ve  toplantılarımızda  her  zaman  kamu çalışanlarının hakları  için mücadele  ediyoruz. Bugün de kamu görevlilerimiz  için  iyi  kazanımlar   elde  etmeyi umuyoruz” dedi.
Toplantıda   , başta 4/C’lilerin  kadroya alınması  , akademisyenlerin mali haklarının iyileştirilmesi,   ve meslek  danışmanlarının  maaş  sorunun   çözülmesi  , sicil affı gibi birçok talebi dile getiren  Gündoğdu   toplu   sözleşmede  , kamu çalışanları adına, rahmetli  Turgut Özal ve Necmettin Erbakan’dan sonra en  önemli   kazanımların   elde  edildiği üçüncü sözleşmeye   Memur  -Sen’in  imza attığını  söyledi.


Toplu   sözleşme  masasında  gündeme   getirilen  ancak Kamu  Personeli  Danışma Kurulu’na bırakılan maddelerin biran  önce   hayata   geçirilmesi  gerektiğini söyleyen  Gündoğdu  , şöyle konuştu  :
“1 Ocak’tan itibaren  yüzde  50’ye varan zam 4/C’lileri  memnun  edecek.  Toplu   sözleşmede 4/C’li çalışanlarımızın mali haklarının  düzeltilmesi   için   önemli  bir  kazanım   elde  ettik.  Şimdi kadroya alınmalarını   istiyoruz  . Çünkü bundan sonra 4/C’lileri  memnun  edecek tek şey kadroya alınmalarıdır   Memur  olarak alınmaları  önceliğimiz  ancak  memur  olarak alınamıyorsa,  işçi  statüsünde alınmalarına da razıyız.  Üniversitelerde  görev yapan akademisyenlerin maddi durumlarının biran  önce  iyileştirilmesi gerekmektedir. Yükseköğretim   Kurulu  Başkanı Gökhan Çetinsaya ve  Çalışma  ve  Sosyal   Güvenlik  Bakanı Faruk  Çelik ile tekrar görüşeceğiz. Sayın Başbakan ile de konuyu görüşüp rapor şeklinde ileteceğiz. Bu konuda  mutabakata  vardık. Akademisyenliği  özendirecek  ve reel kayıpları telafi edecek iyileştirme yapılmalı. Fazla mesai yapan  arkadaşlarımıza  mesai  ücreti verilmelidir  . Yine   ve meslek danışma  elemanlarının   kadro   sorunu  çözüldü ancak maaşları düştü. Bu durumun mutlaka  düzeltilmesi  gerekiyor. 2005  yılı  sonrası göreve başlayanlara  bir  derece   verilmesini  ve  işlenen  fiillere bağlı olarak  verilen  disiplin cezalarının affına ilişkin bir  düzenleme  yapılmasını  istiyoruz   Kadın  kamu çalışanlarına yönelik pozitif ayrımcılık  yapılmalı,  hamile  ve emziren  kadın  kamu çalışanlarının  çalışma   saatine  ve sürelerine yönelik  düzenleme  yapılmalı. Emekli  ikramiyesi  hesabında 30  yıllık   hizmet süresi sınırlamasının kaldırılması, emeklilere maaş promosyonu, sayıları çok fazla olmayan avukat, mimar gibi kamuda  işçi  olarak çalışan  arkadaşlarımızın   memur   kadrosuna atanması,  Gıda   Tarım  ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde çalışan TARGEL  personelinin durumu taleplerimizden bazıları.”
Çelik:  Toplu   Sözleşmenin   Maliyeti  8 Milyar  TL
Çalışma   ve  Sosyal   Güvenlik  Bakanı  Faruk  Çelik  ise   toplu   sözleşme  görüşmelerinin bütçeye   maliyetinin  8 milyar  TL  olduğunu söyledi. Bakan Çelik, “Maliye Bakanlığı 2014  yılı için  5 milyar  TL  artış  öngörüyordu  . Maaşlara yapılan seyyanen zam,  öğretmenlere verilen   eğitim   öğretim  tazminatı ve 4/C’lilere yapılan iyileştirmeler,  memur  zammının bütçeye   maliyetini  artırdı. 2014  yılı   için  Maliye,  memur  maaşlarında 5 milyar  TL  artış öngörüyordu  . Ancak  elde  edilen ek  kazanımlar  , bu rakamı 8,1 milyara çıkardı. Bu nedenle maaş zammının  bütçeye  ek  maliyeti  3,08 milyar  TL  oldu.  Taban   aylığa  yapılan zammın ne anlama geldiğini sizler çok iyi bilirsiniz” diye  konuştu  .
 
Kamu  Personeli  Danışma  Kurulu   Toplantısına  Taşıdığımız Talepler
 
1)  Sınav  görev  ücretleri
Milli  Eğitim  Bakanlığınca yapılan  merkezi   sistem   sınavlarında  görev  alanlara  , 18.01.2012 tarihli  ve 2012/2723 sayılı Bakanlar  Kurulu  kararı ile yürürlüğe konulan  Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslara göre Millî  Eğitim  Bakanlığı  Eğitim   Teknolojileri  Genel  Müdürlüğü Döner  Sermaye   İşletmesince   sınav  görev  ücreti   ödenmesi  .
2) İlave  eğitim  -  öğretim  tazminatı
17.04.2006  tarihli  ve 2006/  10344  sayılı Bakanlar  Kurulu  Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet   Memurlarına   Ödenecek  Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin (A)  Eğitim   Öğretim   Hizmetleri  Tazminatı Bölümünün II nci sırasında  yer alan  ilave  eğitim öğretim  tazminatının,  alanları  değişenlere  yeni   alanları   alan  adları değişenlere eski adları dikkate alınarak  ödenmesi  ;
Yeni   belirlenen ve Kararda  yer almayan   alanlarda  bulunanların ilave  eğitim   öğretim tazminatlarının, Kararda  yer alan   alanlara   kaynak  olan  yüksek  öğrenimliler  için   öngörülen en  yüksek   oran  emsal alınarak  ödenmesi  .

3)  Üniversite   ödeneği
2914 sayılı  Yükseköğretim   Personel  Kanununun 12. maddesi gereğince  öğretim elemanlarına   ödenmekte   üniversite   ödeneği   oranlarında  , 2014  yılı   için  100  puan  , 2015 yılı   için  100  puan  artış yapılması.
4) Nöbet görevi karşılığı ek  ders   ücreti
İlgili   mevzuatı gereğince  eğitim   kurumlarında  görevli  yönetici  ve  öğretmenlerce  fiilen yerine   getirilen  nöbet görevi karşılığında, nöbet tutulan her  gün   için   saat  ek  ders ücreti   ödenmesi  .
5)  Öğretim   elemanlarının  ek  ders   ücretleri
2914 sayılı Kanun’un 11’inci maddesine göre  ödenmekte  olan ek  ders   ücretlerinin belirlenmesinde kullanılan unvan  göstergesi  rakamının;  profesör   kadrosunda  bulunanlar için  450, doçent  kadrosunda  bulunanlar  için  375,  yardımcı  doçent  kadrosunda bulunanlar  için  300 ve  öğretim  görevlisi ve okutman  kadrolarında  bulunanlar  için  240 olarak uygulanması
Getirilen   taleple;  profesör   kadrosunda  bulunanlar  için  34,55.-  TL  , doçent  kadrosunda bulunanlar  için  28,79.-  TL   yardımcı  doçent  kadrosunda  bulunanlar  için  23,03.-  TL  ve öğretim  görevlisi ve okutman  kadrolarında  bulunanlar  için  18,42.-  TL   birim   saat  brüt ek ders   ücreti   ödenmesi   öngörülmektedir  .
6) Araştırma görevlilerinin  derece  yükseltilmesi
2914 sayılı Kanuna tabi araştırma görevlilerinin, 2914 sayılı Kanunun 7. maddesinde usul ve esaslar çerçevesinde birinci  dereceye  kadar yükselebilmeleri;
2914 sayılı Kanunun 7. maddesinde belirtilen  derece  yükseltilmesi şartlarını taşıyan mevcut araştırma görevlilerinin  derecelerinin   ilgili  madde çerçevesinde geçmişe dönük olarak yükseltilmesi.
7)  Öğretim   elemanlarının  sicil  işlemleri
Yükseköğretim   kurum  ve  kuruluşları  ile üst  kuruluşlarda  görev  alan   öğretim   elemanları hakkında sicil  uygulamasının  kaldırılması;  Her türlü  atama, yükselme, akademik unvanların kazanılması  ve diğer özlük  işlemlerinde  sicillerin dikkate alınmaması; bu madde kapsamındaki  personel  hakkında 657 sayılı Kanunun geçici 36. maddesi hükmü uygulanması.

8)  Öğretim   yılına  hazırlık  ödeneği
Millî  Eğitim  Bakanlığı  kadrolarında  bulunan tüm kamu görevlilerine, her  yılın  15  Eylül tarihinde  ek  gösterge  dâhil en  yüksek   devlet   memuru   aylığının  %165’i  oranında   öğretim yılına  hazırlık  ödeneği   ödenmesi  .
9)  Kariyer  Basamakları
Kariyer   basamaklarında yükselmeye yönelik olarak Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği hükümler  göz   önünde  bulundurularak, yeniden uygulayabilmek amacıyla ilgili mevzuatında gerekli değişikliklerin yapılarak sınav açılmasına yönelik çalışmaların başlatılarak en kısa  zamanda  sonuçlandırılmalı; yine eşzamanlı olarak Anayasa Mahkemesinin iptal kararının yürürlüğe girdiği tarihten sonra kariyer basamaklarında yükselmek için idare mahkemelerinde açılan davalar sonucu sertifikalarını ve mali haklarını alan öğretmenlerinde, kanun boşluğundan dolayı ortaya çıkacak olumsuzluklar nedeniyle mağdur edilmesini önleyecek ek düzenlemeler de gerçekleştirilmeli.
10) 4/C’li personel hizmet süresi
Kamu kurumlarında senelerdir zincirleme hizmet sözleşmesiyle istihdam edilen 4/C’li personelin salt yaşlılık ya da malullük aylığı almaya hak kazanmaları sebebiyle hizmet sözleşmelerinin yenilenmemesi uygulamasına son verilmesi; “1 Yıldan Az Süreli İstihdam Edilecek Geçici Personele İlişkin Tip Hizmet Sözleşmesi”nde yer alan “İlgilinin sözleşmesi, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihte sona erer” hükmünün kaldırılması
11) Ek gösterge
Yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile üst kuruluşlarında fakülte sekreteri, enstitü sekreteri ve yüksekokul sekreteri kadrolarında görev yapanlar ile bunların yardımcılarının ve genel sekreter yardımcılarının 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi kapsamında ek göstergelerinin 3600 olarak uygulanması.
12) Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde fazla çalışma ücreti
Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli idari personele yasal çalışma saati bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için her yıl bütçe kanunu ile belirlenen saat başı fazla çalışma ücretinin üç katı oranında saat ücreti ödenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının bir an önce çıkartılması.


13) Aylık karşılığı ders görevinin yapılmış sayılacağı haller
Öğretmenlerin, aylık karşılığı ders görevi ile ek ders karşılığı ders görevinin ayrı ayrı belirlenmesi ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile belirlenen genel tatil günlerine denk gelen aylık karşılığı ders görevinin yapılmış sayılması.
14) Üniversitelerde çalışan 657 sayılı Kanuna tabi personele geliştirme ödeneği ödenmesi
2914 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi kapsamında ödenmekte olan geliştirme ödeneğinin, söz konusu Kanun maddesi hükmü doğrultusunda ve bu hükme göre belirlenmiş usul ve esaslar göre üniversiteler ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Kanuna tabi çalışan personele de öğretim görevlilerine verilen oranda ödenmesi.
15) Sınıf öğretmenlerine sınıf rehber öğretmenliği
Sınıf öğretmenleri ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarındaki bölüm, atölye ve laboratuvar şefi olarak görev yapanlara, sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi veya danışman öğretmen görevi verilebilmesi ve bu görevleri karşılığında haftada 2 saat ek ders ücreti ödenmesi.
16) Kadrolara atanamayan doçentlerin özlük hakları
Doçentlik unvanını almasına rağmen doçent kadrolarına atanamayan doçentlere, 2914 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ve Kanuna ekli Ek Gösterge Cetvelinde “doçentler” için öngörülen ek gösterge oranları uygulanması.
17) Geçici işçilikte geçirilen sürelerin intibakta değerlendirilmesi
Sözleşmeli personel iken memur kadrolarına geçirilen kamu görevlileri yönünden, memur kadrolarına atanmazdan evvel 657 sayılı Kanunun 4/C ve 4/D maddelerine veya 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurumlar bünyesinde geçirdikleri sürelerinin intibakta değerlendirilmesi.

18) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü personelinin çocuklarının yurt hizmetlerinden indirimli faydalandırılmaları
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapanlardan, çocukları yükseköğrenim görenler, 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ile 5102 sayılı Yükseköğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesi Hakkında Kanun kapsamında verilecek yurt hizmetlerinden %50 indirimli faydalandırılmalı.
19) Koruma ve güvenlik görevlilerinin kadro değişikliği
22.7.1981 tarihli ve 2495 sayılı (mülga) Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanuna göre Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına alınmış ve halen kurumda çalışan personel, Genel İdari Hizmetler Sınıfında tanımlanan yurt yönetim memurluğu kadrolarına atanmalı.

 EĞİTİM-BİR-SEN

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK OKUNANLAR
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  e-gazete
  • Haber Sistemi DEMO v5 - 08 Ekim 2011Manşeti
  KARİKATÜR
  SENDE YAZ
  Ziyaretçi Defteri
  Ziyaretçi Defteri

  Siz de yazmak istemez misiniz?

  Ziyaretçi Defteri
  ARŞİV